Kumpulan Soal Matematika Kelas 6 Sd Wacana Mean, Median, Dan Modus


Contoh Soal Matematika Kelas 6 SD Tentang Mean, Median, dan Modus: Sahabat yang berbahagia, kali ini kami Defifa akan menyajikan beberapa pola soal matematika yang terdapat di kelas 6 SD yakni perihal mean, median, dan modus.
Mean ialah rata-rata, dengan rumus yang dipakai untuk mencarinya yakni jumlah data : banyak data.
Median ialah nilai tengah (datanya diurutkan dulu mulai dari yang terkecil).
Modus ialah data yang sering muncul.

Contoh Soal:
1. Data kepemilikan kelereng yang dikumpulkan oleh Andi ialah 35, 37, 35, 33, 36, 35, 36, 35, 34, 34.
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….
Pembahasan:
a. Rata-rata (Mean) = Jumlah data : Banyak data
Jumlah data = 37 + 36 + 36 + 35 + 35 + 35 + 35 + 34 + 34 + 33 = 350
Banyak data = 10
Rata-rata = 350 : 10
= 35
Jadi, rata-ratanya ialah 35.

b. diurutkan dari terkecil = 33, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 37
Median = (35 + 35) : 2
= 35
Jadi, mediannya ialah 35.

c. Modusnya ialah 35.

Bagaimana gampang bukan? Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan secara berdikari kumpulan soal di bawah ini dengan benar!
1. Hasil panen Pak Ahmad dalam 6 bulan terakhir ialah 89 kuintal, 84 kuintal, 88 kuintal, 89 kuintal, 90 kuintal, dan 78 kuintal.
a. Rata-rata hasil panen Pak Ahmad ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

2. Nilai ulangan Matematika Kelas 6 SD Cerdas Pintar ialah 98, 86, 94, 96, 88, 98, 86, 78, 96, 86, 90, 92, 94.
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

3. Di suatu posyandu dilakukan penimbangan 12 bayi berumur 3 hingga 5 bulan. Hasil penimbangan berat tubuh bayi tersebut sebagai berikut.
5; 7;  5;  6;  4;  5;  4;  4;  7;  5;  4;  dan 4
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

4. Berikut ini data berat tubuh (dalam kilogram) dari 8 anak.
38, 41, 38, 40, 39, 40, 37, 38
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

5. Nilai tes harian Matematika dari 30 siswa sebagai berikut.
6, 5, 7, 7, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 8, 8, 8, 9, 9,
7, 6, 7, 8, 8, 5, 8, 9, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 7.
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

6. Berikut ini data banyak penjualan Sepeda motor di sebuah dealer dalam 20 bulan terakhir.
200, 250, 150, 350, 350, 400, 200, 350, 150, 500, 200, 400, 350, 300, 300, 450, 200, 350, 250, 300.

7. Setiap bulan Marina menabung sisa uang jajannya. Hasil tabungan dalam rupiah selama 1 tahun sebagai berikut.
10.400, 12.400, 10.400, 12.800, 9.600, 8.500, 11.400, 10. 400, 9.000, 8.700, 11.500, 8.500
Bantulah Marina untuk memilih modus dan median serta menghitung rata-rata uang yang ditabung Marina.
a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

8. Perhatikan data Nilai UTS Matematika berikut ini.
 kali ini kami Defifa akan menyajikan beberapa pola soal matematika yang terdapat di  Kumpulan Soal Matematika Kelas 6 SD Tentang Mean, Median, dan Modus

a. Rata-ratanya ialah ….
b. Mediannya ialah ….
c. Modusnya ialah ….

Demikian penyajian Kumpulan Soal Matematika Kelas 6 SD Tentang Mean, Median, dan Modus, yang bersumber dari Buku Bse Matematika 6 SD. Selamat berguru dan agar sukses!!!

0 Comments:

Post a Comment