Soal Matematika Kelas 4 Sd Kurikulum 2013 - Sudut

Salah satu materi yang terdapat di kelas 4 SD pada kurikulum 2013 ialah berkaitan dengan sudut. Beberapa soal ini ialah sebagai materi untuk berguru secara sanggup bangun diatas kaki sendiri atau berkelompok bersama dengan teman. Adapun rujukan Soal Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 wacana Sudut ialah sebagai berikut.

Jawablah pertanyan di bawah ini dengan benar!
1. Perhatikan gambar di bawah ini!
Salah satu materi yang terdapat di kelas  Soal Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 - Sudut

Besar sudut BOC ialah ...
Besar sudut DOE ialah ...
Besar sudut COD ialah ...
Besar sudut AOB ialah ...

2. Perhatikan gambar di bawah ini!
Salah satu materi yang terdapat di kelas  Soal Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 - Sudut

a. Kaki sudutnya ialah ....
b. Titik sudutnya ialah ....
c. Nama sudutnya ialah ....

3. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut …

4. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut …

5. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat disebut sudut …

6. Besar sudut pada gambar jam di bawah ini ialah …
Salah satu materi yang terdapat di kelas  Soal Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 - Sudut


Tentukan besar sudut yang dibuat oleh dua buah jarum jam pada :
8. Pukul 15.00 = ….. derajat

9. . Pukul 05.00 = ….. derajat

10. . Pukul  12.30 = ….. derajat

Demikian beberapa rujukan Soal Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 – Sudut. Selamat berguru dan agar sukses!

0 Comments:

Post a Comment