Contoh Soal Matematika 3 Sd Pada Perkalian

Contoh Soal Matematika 3 SD Pada Perkalian : Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat berguru dan agar Anda semua sukses dalam menggapai harapan kalian. Kali ini, kami akan membuatkan perihal beberapa pola soal pada mata pelajaran Matematika di kelas 3 sekolah dasar yang bekerjasama dengan Perkalian. Beberapa kumpulan pola soal di bawah ini dapat Anda pelajari secara berdikari maupun juga bersama dengan orangtua. Adapun beberapa Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD pada perkalian ialah sebagai berikut.

Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada Contoh Soal Matematika 3 SD Pada Perkalian

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 5 + 5 + 5 + 5 = 4 ×  5 = 20
2. 6 + 6 + 6 + 6 = ... ×  ... = ....
3. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ... ×  ... = ...
4. 7 + 7 + 7 = ... ×  ... = ...
5. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ... ×  ... = ...
6. 8 + 8 + 8 + 8 = .... ×  ... = ...
7. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ... ×  ... = ...
8. 9 + 9 + 9 = ... ×  ... = ...
9. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ... ×  ... = ...
10. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ... ×  ... = ...

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 2  ×  6 = ….                         6. 5  ×  8 = ….
2. 8  ×  2 = ….                         7. 6  ×  4 = ….
3. 7  ×  3 = ….                         8. 6  ×  7 = ….
4. 3  ×  8 = ….                         9. 8  ×  6 = ….
5. 4  ×  2 = ….                         10. 6  ×  9 = ….

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 4  x 25 = ....                         6. 7 x 15 = ....
2. 5  x 26 = ....                         7. 5 x 22 = ....
3. 8 x 13 = ....                          8. 6 x 17 = ....
4. 6 x 18 = ....              9. 7 x 16 = ....
5. 4 x 31 = ....              10. 9 x 12 = ....

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 3 ×   4 =  4 × ….     6. 8 ×   2 =  2 × ….
2. 2 ×   5 = … ×  2      7. 4 ×  … =  7 ×  4
3. 5 ×  … =  3 ×  5      8. …  ×   7 =  7 ×  8
4. …  ×   8 =  8 ×  5    9. 6 ×   4 = … ×  6
5. 2 ×   7 = … ×  2      10. 7 ×   5 =  5 × ….

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. (2 × 2) × 3  =  2 × (... ×  3) 
2. (2 × 3) × 4  =  2 × (3  × ...) 
3. (5 × 3) × 2  = ... × (3  × ...)
4. (1 × 4) × 7  = ... × (4  ×  7) 
5. (7 × 3) × 2  =  7 × (... ×  2)
6. 2  × (4  ×  5) = (2 ×  4) × ...
7. 3  × (2  ×  7) = (3 × ...) × 7
8. ... × (3  ×  8) = (2 ×  3) × 8
9. 3  × (... ×  5) = (3 ×  4) × 5
10. 4  × (3  × ...) = (4 ×  3) × 6

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 2  ×  5 = ….             11. 6  ×  10 = ….
2. 6  ×  2 = ….             12. 8  ×  10 = ….
3. 7  ×  2 = ….             13. 10  ×  10 = ….
4. 8  ×  2 = ….             14. 27  × 10 = ….
5. 9  ×  2 = ….             15. 29  × 10 = ….
6. 10  ×  2 = ….           16. 10  × 32 = ….
7. 11  ×  2 = ….           17. 10  × 24 = ….
8. 12  ×  2 = ….           18. 23  × 10 = ….
9. 16  ×  2 = ….           19. 25  × 10 = ….
10. 19  ×  2 = ….         20. 26  × 10 = ….

Ubahlah penjumlahan berulang berikut ke perkalian. Lalu hitung hasilnya!
1.  25 + 25 + 25 + 25  =  4 x 25 =  100
2. 22 + 22 + 22 + 22 + 22 =   …  x   … = ....
3. 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = … x  … = ....
4. 26 + 26 + 26 + 26  = … x … = ....
5. 32 + 32 + 32 + 32  = … x … = ....

Jawablah Soal di bawah ini dengan benar
1. 5 × 23 = 5 × (… + …)  
= (… × …) +  (… × …)  
= …. +      ….
= ….

2. 48 × 5 = (… + …) × …
= (... × ...)+ (... × ...)
=  .... + ....
=  ....

3. 6 × 35 = 6 × (… + …)
= (… × …) +  (… × …)
= …. +      ….
= ….

4. 63 × 6 = (... + ...) × ...
= (... × ...)+ (... × ...)
=  .... +   ....

=  ....

5. 7 × 46 =  7 × (…  +  …)
= (… × …) +  (… × …)
= ….   +      ….
= ….

6. 58 × 7 = (... + ...) × ...
= (... × ...) + (... × ...)
=   .... +   ....
=  ....

Demikianlah gosip yang dapat disampaikan berkaitan dengan beberapa Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD perihal Perkalian, yang bersumber dari Buku Bse Depdiknas Gemar Matematika -  SD Kelas 3 dan Matematika 3 untuk SD/MI. Selamat berguru dan agar sukses!!!

0 Comments:

Post a Comment