Soal Matematika Perbandingan Dan Pembahasannya

Soal Matematika SD wacana Perbandingan dan Pembahasannya : Soal yang berkaitan dengan perbandingan pada mata pelajaran Matematika di SD (SD), biasanya selalu hadir dalam Ujian Nasional (UN) atau Ujian Sekolah/Madrasah (US/M).
Hal yang perlu diketahui, bahwa rumus untuk mencari perbandingan ialah Ditanyakan/Diketahui x Soal.

Sebenarnya, ada langkah gampang untuk mengerjakan soal perbandingan ini. Yakni, yang pertama kali dimasukkan ialah Soal, yang kedua untuk Diketahui, dan yang ketiga ialah Ditanyakan. Agar gampang dimengerti, yu kita eksklusif saja pada soal dan pembahasannya.

Soal 1
Perbandingan banyaknya sepeda warna merah dengan sepeda warna putih di Lapang Dadaha ialah 5 : 3. Jika jumlah sepeda warna putih ialah 72 unit. Maka jumlah sepeda warna merah ialah … unit.

Pembahasan soal 1
72 unit ialah soalnya, jumlah sepeda warna putih ialah yang diketahuinya (3), dan yang ditanyakan ialah jumlah sepeda warna merah (5). Sehingga menjadi, 5/3 x 72.
Untuk menuntaskan 5/3 x 72 dapat melalui dua cara, yakni :
Cara 1 : 5 dikali dulu dengan 72 yang balasannya ialah 360, kemudian 360 dibagi 3 yang balasannya ialah 120.
Cara 2 : 72 dibagi 3 balasannya ialah 24, kemudian 24 dikali 5 balasannya ialah 120.
Melalui kedua cara di atas balasannya sama yakni 120.
Jadi, jumlah sepeda warna merah ialah 120 unit.

Soal 2
Perbandingan usia Ayah dan Bunda ialah 3 : 2. Jika jumlah usia Ayah dan Bunda ialah 55 tahun. Berapa masing-masing usia Ayah dan Bunda?
Pembahasan :
Rumus : Ditanyakan/Diketahui x Soal
Usia Ayah = 3/5 x 55 = 33 tahun
Usia Bunda = 2/5 x 55 = 22 tahun
Jadi, usia Ayah ialah 33 tahun dan usia Bunda ialah 22 tahun.

Soal 3
Bola yang berwarna kuning dengan bola yang berwarna hijau perbandingannya ialah 3 : 5. Jika jumlah bola yang berwarna hijau ialah 30, maka berapa jumlah bola yang berwarna kuning?
Pembahasan:
Rumus : Ditanyakan/Diketahui x Soal
Bola kuning = 3/5 x 30
= 30 bagi 5 ialah 6.
= 3 x 6 ialah 18.
Jadi, jumlah bola yang berwarna kuning ialah 18 buah.

Nah, kini silahkan adik-adik untuk mencoba mengerjakannya sendiri ya!
1. Perbandingan tinggi pohon Jati dan Mahoni ialah 2 : 3. Jika jumlah tinggi pohon Jati dan Mahoni ialah 75 meter. Berapa tinggi masing-masing pohon Jati dan Mahoni tersebut?
2. Perbandingan kelereng milih Tsani dan Anisa ialah 3 : 5. Jika jumlah kelereng milik Anisa ialah 45 buah. Berapa jumlah kelereng milik Anisa dan Tsani?

Demikianlah warta yang dapat disampaikan berkaitan dengan Soal Matematika Perbandingan dan Pembahasannya. Semoga bermanfaat!

0 Comments:

Post a Comment