Soal Matematika Kelas 4 Sd Semester 2 : Mengenal Bilangan Bundar Dan Pembahasannya

Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 2 : Mengenal Bilangan Bulat dan Pembahasannya – Sahabat Defifa, Bilangan lingkaran itu terdiri dari bilangan cacah (0, 1, 2, 3, ...) dan negatifnya (-1, -2, -3, ...; -0 ialah sama dengan 0 sehingga tak lagi dimasukkan secara terpisah). Bilangan lingkaran dapat dituliskan tanpa adanya komponen desimal atau juga kepingan (Wikipedia).
Dalam bilangan bulat, ada yang menyebutnya juga bilangan lingkaran faktual atau disebut juga sebagai bilangan orisinil . Contohnya ialah 3 yang dibaca faktual tiga atau biasanya cukud dengan dibaca tiga saja. Selain itu, pola lainnya ialah 15 yang dibaca dengan faktual lima belas atau juga cukup dibaca dengan lima belas saja.
Selain bilangan lingkaran positif, juga ada bilangan bulangan negative atau juga lawan dari bilangan asli. Contohnya ialah -4 yang dibaca negatif empat, -10 yang dibaca negatif sepuluh.
Sebenarnya, pada bilangan lingkaran juga bukan hanya dikenal bilangan lingkaran faktual dan negatif tapi ada bilangan lingkaran nol. Bilangan lingkaran nol ditulisnya ialah 0 yang dibaca nol. Dalam bilangan nol atau 0, tidak ada istilah -0 atau negatif nol.

 Mengenal Bilangan Bulat dan Pembahasannya Soal Matematika Kelas 4 SD Semester 2 : Mengenal Bilangan Bulat dan Pembahasannya

Ok sobat Defifa kita pribadi saja pada bahasan pada dasarnya yakni soal Matematika kelas 4 SD perihal bilangan lingkaran dan disertai juga dengan pembahasannya. Selamat berguru ya!
1. -5 dibaca …
Pembahasan :
-5 dibaca negatif lima.

2. -8 dibaca …
Pembahasan :
-8 dibaca negatif delapan.

3. -25 dibaca …
Pembahasan :
-25 dibaca negatif dua puluh lima.

4. -30 dibaca …
Pembahasan :
-30 dibaca negatif tiga puluh.

5. -45 dibaca …
Pembahasan :
-45 dibaca negatif empat puluh lima.

6. 25 dibaca …
Pembahasan :
25 dibaca dua puluh lima.

7. 13 dibaca …
Pembahasan :
13 dibaca tiga belas.

8. 24 dibaca …
Pembahasan :
24 dibaca dua puluh empat.

9. 75 dibaca …
Pembahasan :
75 dibaca tujuh puluh lima.

10. 67 dibaca …
Pembahasan :
67 dibaca enam puluh tujuh.

Selanjutnya, kita lanjutkan pada bahasan berikutnya yakni membandingkan bilangan bulat. Hal yang perlu kita ketahui untuk membandingkan bilangan lingkaran ialah simbolnya perbandingannya terlebih dahulu, yakni :
Simbol  > ialah lebih besar dari
Simbol < ialah kurang dari
Simbol = ialah sama dengan  

Contoh soal :
1. Bandingkan bilangan di bawah ini dengan membubuhkan tanda >, <, atau = pada titik-titik di bawah ini.
a. 25 … 30
pembahasan :
Bilangan 25 lebih kecil dari 30 maka tandanya ialah <
jadi, 25 < 30

b. 9 … 6
pembahasan :
Bilangan 9 lebih besar dari 6, maka tandanya ialah >
Jadi, 9 > 6

c. 8 … 8
pembahasan :
Bilangan 8 sama dengan 8, maka tandanya ialah =
Jadi, 8 = 8

Demikianlah isu yang dapat disampaikan oleh Defifa berkaitan dengan soal Matematika kelas 4 SD perihal Mengenal Bilangan Bulat dan pembahasannya. Semoga bermanfaat!

0 Comments:

Post a Comment