Soal Ipa Kelas 6 Sd Pecahan 5 : Relasi Antara Suhu, Sifat Hantaran, Dan Kegunaan Benda

Kumpulan Soal IPA Kelas 6 SD Tentang Hubungan antara Suhu, Sifat Hantaran, dan Kegunaan Benda : Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas 6 SD pada kepingan 5 yakni wacana Hubungan antara Suhu, Sifat Hantaran, dan Kegunaan Benda, kepingan itu dibagi lagi menjadi beberapa sub kepingan yakni Benda-Benda yang Menghantar dan Tidak Menghantar Panas, dan Penggunaan Benda yang Bersifat Konduktor dan Isolator Panas.

Adapun beberapa teladan Soal IPA Kelas 6 SD Bab 5 wacana Hubungan antara Suhu, Sifat Hantaran, dan Kegunaan Benda, sanggup Anda pelajari di bawah ini!

A. Pilih tanggapan yang paling tepat!
1. Benda yang bersifat menghantarkan panas  ialah . . . .
a. buku tulis                             c. sendok logam
b. karet penghapus                  d. mangkuk plastic

2. Benda berikut yang berfungsi untuk memanaskan kuliner ialah . . . .
a. piring                                   c. mangkuk plastik
b. panci                                    d. piring plastic

3. Bahan untuk menciptakan benda yang bersifat menghantarkan panas atau konduktor ialah . . . .
a. besi                                      c. kertas
b. karet                                    d. kayu

4. Sifat materi isolator panas ialah . . . .
a. sanggup menghantarkan listrik
b. sanggup menghantarkan panas
c. tidak sanggup menghantarkan panas
d. tidak sanggup menghantarkan listrik

5. Benda-benda konduktor sering dipakai untuk alat-alat . . . .
a. masak                                  c. mandi
b. tulis                                                 d. makan

B. Salin dan lengkapi titik-titik berikut ini dengan benar!
1. Benda yang sanggup menghantarkan panas disebut . . . .
2. Benda yang tidak sanggup menghantarkan panas disebut . . . .
3. Sumber energi yang menghasilkan panas pada setrika ialah . . . .
4. Bahan-bahan yang tidak sanggup menghantarkan listrik misalnya . . ., . . ., dan . . . .
5. Alat listrik yang bersifat konduktor panas dan dilengkapi isolator misalnya . . . .

C. Jawab pertanyaan berikut dengan terperinci dan singkat!
1. Tuliskan alat-alat dapur dan alat rumah tangga yang bersifat konduktor.
2. Apa saja materi yang bersifat isolator dan konduktor?
3. Bagaimana cara untuk menguji sifat konduktor panas dari suatu benda?
4. Mengapa pegangan wajan diberi kayu atau plastik?
5. Sebutkan apa saja kegunaan benda yang bersifat konduktor panas!

Demikianlah gosip yang sanggup disampaikan berkaitan dengan Soal IPA Kelas 6 SD Bab 5 wacana Hubungan antara Suhu, Sifat Hantaran, dan Kegunaan Benda, yang bersumber dari Buku Bse Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI Kelas VI. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment