Soal Uas Matematika Kelas 5 Semester 2

Soal UAS Matematika Kelas 5 Semester 2 : Sahabat Defifa, mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) merupakan hal penting. Dengan begitu, Defifa akan menyajikan beberapa teladan soal UAS Matematika untuk kelas 5 SD pada semester 2 yang sanggup Anda pelajari di bawah ini.

A. Berilah tanda silang (X) pada abjad a, b, c, atau d di depan tanggapan yang benar!
1. Bentuk cuilan desimal dari 2 1/4 ialah ....
a. 2,25
b. 2,85
c. 22,5
d. 28,5

2. Hasil dari  3 4/5  x  2 1/3 ialah ....
a. 4 4/5
b. 3 13/35
c. 2 4/5
d. 8 13/15

3. Skala pada peta 1 : 1.200.000. Apabila jarak pada peta 8 cm, jarak bekerjsama ialah ....
a. 86 km
b. 96 km
c. 106 km
d. 156 km

4. Perbandingan antara usia kakek dan ayah 9 : 5. Usia ayah 35 tahun. Usia kakek ialah ....
a. 45 tahun
b. 54 tahun
c. 63 tahun
d. 90 tahun

5. Bangun yang memiliki jumlah simetri putar tak terhingga ialah ....
a. elips
b. lingkaran
c. segitiga sama sisi
d. persegi

6. Luas persegi yang kelilingnya 48 cm ialah ....
a. 144 cm2
b. 174 cm2
c. 196 cm2
d. 225 cm2

7. Luas berdiri di bawah ialah ....
mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah  Soal UAS Matematika Kelas 5 Semester 2

a. 275 cm2
b. 300 cm2
c. 240 cm2
d. 400 cm2

8. Garis yang berkhasiat untuk melipat berdiri sehingga lipatannya saling berimpit disebut ....
a. sumbu putar
b. simetri lipat
c. sumbu lipat
d. sumbu simetri

9. Bentuk cuilan desimal dari 40% ialah ....
a. 0,25
b. 0,4
c. 0,75
d. 0,80

10. Sudut yang ukurannya lebih kecil dari sudut siku-siku ialah sudut ....
a. lancip
b. siku-siku
c. tumpul
d. sembarang

B. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!
1. Aku ialah bilangan prima antara 20 hingga dengan 30. Aku dikalikan dengan 11 menghasilkan 319. Bilangan berapakah aku?
2. Ubahlah bilangan Romawi XXXIV menjadi bilangan cacah.
3. Upah seorang tukang per harinya Rp30.000,00. Ia gres saja mendapatkan upah selama 6 hari. Ia membeli alat tulis
4. Gajah melahirkan sehabis 21 bulan. Berapa triwulankah 21 bulan itu?
5. Truk mengangkut beras 3 ton 4 kuintal. Berapa kg truk tersebut mengangkut?

Demikianlah isu yang sanggup disampaikan berkaitan dengan teladan soal UAS Matematika Kelas 5 SD semester 2, yang bersumber dari Buku Bse Asyiknya Belajar Matematika untuk SD/MI Kelas V. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment