Soal Uas Ipa Kelas 4 Semester 2

Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2 : Defifa.web.idSahabat Defifa, mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) merupakan suatu keharusan. Hal itu semoga nilai yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Di bawah ini ialah beberapa teladan soal Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2, yang sanggup Anda pelajari.

A. Pilihlah salah satu tanggapan yang benar dengan menuliskan karakter a, b, c, atau d di buku tugasmu!
1. Paru-paru dan jantung kita dilindungi oleh rangka ....
a. kepala          c. anggota gerak atas
b. badan           d. anggota gerak bawah

2. Urutan rantai kuliner berikut yang benar ialah ....
a. produsen   karnivora   herbivora
b. produsen   herbivora   karnivora
c. karnivora   produsen   herbivora
d. karnivora   herbivora   produsen

3. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, maka dipakai alat ....
a. kincir                       c. sel surya
b. generator                 d. turbin

4. Bahan yang tidak tembus air di bawah ini ialah ....
a. kertas, kaca, dan kain          c. karet, kertas, dan plastik
b. plastik, kayu, dan kertas     d. kaca, logam, dan plastic

5. Pengeringan ikan secara tradisional memanfaatkan energi ....
a. bumi                        c. mesin
b. matahari                  d. api

6. Pada ilmu pengetahuan alam, tarikan atau dorongan disebut dengan ....
a. tenaga                      c. kekuatan
b. tekanan                    d. gaya

7. Suatu benda membisu akan bergerak jikalau diberi ....
a. roda                                     c. dorongan
b. beban                       d. muatan

8. Kelereng yang meluncur lama-kelamaan akan berhenti lantaran adanya gaya ....
a. pegas                       c. magnet
b. gesek                       d. gravitasi bumi

9. Saat kita meremas lilin mainan, gaya yang kita berikan sanggup ....
a. memulai gerakan                 c. mengubah arah gerakan
b. menghentikan gerakan        d. mengubah bentuk benda

10. Benda akan melayang apabila ....
a. berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air
b. berat jenis benda sama dengan berat jenis air
c. berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis air
d. berat jenis air lebih besar daripada berat jenis benda

11. Kegiatan di bawah ini yang menunjukkan bahwa gaya sanggup mengubah bentuk suatu benda ialah ....
a. menekan tanah liat              c. mengangkat buku
b. menarik tali katrol               d. mendorong gerobak

12. Gambar di bawah ini yang menunjukkan gaya ke atas air lebih besar daripada gaya berat benda ialah ....

 mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah  Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2


13. Di bawah ini yang bukan akhir dari gaya ialah ....
a. bergeraknya benda              c. berhentinya benda
b. berubahnya bentuk benda   d. hilangnya benda

14. Berikut yang bukan sumber energi panas ialah ....
a. menyalakan radio                c. menyalakan lilin
b. menyalakan setrika              d. menggosokkan dua tangan

15. Manusia memperoleh energi dari ....
a. listrik                       c. minyak tanah
b. bensin                      d. makanan

16. Salah satu teladan sumber energi suara ialah ....
a. kepakan sayap lebah            c. api
b. kuliner                              d. angin

17. Gambar yang melukiskan adanya energi gravitasi ialah ....

 mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah  Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2

18. Energi yang tersimpan disebut energi ....
a. potensial                  c. pegas
b. gravitasi                   d. kimia

19. Gambar di bawah menunjukkan adanya energi ....
 mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah  Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2
a. listrik
b. panas
c. magnet
d. bunyi

20. Bentuk energi yang disebabkan oleh bergetarnya sebuah benda disebut energi ....
a. suara                       c. potensial
b. gerak                       d. listrik

21. Gambar di bawah menunjukkan penggunaan energi alternatif yang berupa ....
 mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah  Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 2
a. panas
b. cahaya
c. angin
d. air

22. Pemanas air yang sering dijumpai pada atap rumah memakai energi yang berasal dari ....
a. air                            c. bulan
b. angin                       d. matahari

23. Minyak bumi termasuk sumber energi yang ....
a. sanggup diperbarui      c. tidak sanggup menjadikan polusi
b. tidak sanggup habis     d. sanggup menjadikan polusi

24. Generator yang digerakkan turbin menghasilkan energi ....
a. panas                       c. gerak
b. listrik                       d. kinetic

25. Energi kinetik dimiliki oleh ....
a. anak panah yang sedang meluncur dari busurnya
b. setrika yang sedang dinyalakan
c. lampu yang sedang dinyalakan
d. air mengalir

26. Berikut ialah teladan sumber-sumber energi alternatif, kecuali ....
a. minyak bumi            c. air
b. geothermal              d. angin

27. Benda langit yang mengelilingi bumi ialah ....
a. matahari                   c. bintang
b. bulan                       d. meteor

28. Salah satu akhir perputaran bumi pada porosnya ialah ....
a. banjir                       c. pergantian musim
b. gempa                      d. siang dan malam

29. Pernyataan yang tidak benar perihal matahari ialah ....
a. memancarkan cahaya sendiri
b. sentra dari tata surya
c. termasuk salah satu bintang
d. bergerak mengitari bumi

30. Berikut yang bukan nama-nama bentuk bulan ialah ....
a. bulan sabit               c. bulan susut
b. bulan purnama         d. gerhana bulan

31. Penyebab berubahnya garis pantai ialah ....
a. gempa bumi             c. kebakaran hutan
b. banjir                       d. abrasi

32. Akibat dari erosi, antara lain, ....
a. tanah menjadi tandus          c. pencemaran
b. terjadi angin kencang                        d. air menjadi hitam

33. Pernyataan yang benar ialah ....
a. angin sanggup mengikis batuan
b. erosi ialah meluapnya permukaan air
c. penebangan hutan menimbulkan gempa
d. erosi sanggup disebabkan oleh tiupan angin

34. Berikut yang bukan merupakan akhir dari turunnya hujan ialah ....
a. erosi             c. abrasi
b. banjir           d. meluapnya air sungai

35. Tindakan yang benar terhadap sumber daya alam yang tidak sanggup diperbarui ialah ....
a. disia-siakan
b. didiamkan saja
c. menghambur-hamburkannya
d. menggunakannya sehemat mungkin

B. Coba isilah titik-titik dari soal berikut dengan benar di buku tugasmu!
1. Gaya sanggup berupa ....
2. Buah sanggup bergerak jatuh ke tanah lantaran adanya gaya ....
3. Apabila gaya ke atas zat cair lebih kecil daripada gaya berat benda, maka benda akan ....
4. Potongan kertas akan melekat pada mistar yang telah digosok dengan kain akhir adanya gaya ....
5. Angin yang bertiup merupakan teladan energi ....
6. Energi suara dihasilkan oleh benda yang ....
7. Uranium dan plutonium dipergunakan sebagai materi energi ....
8. Fase bulan ialah ....

C. Coba kerjakanlah soal-soal berikut di buku tugasmu!
1. Sebutkan tiga teladan gaya yang sanggup mengubah bentuk benda!
2. Sebutkan tiga teladan gaya yang sanggup menggerakkan benda!
3. Sebutkan empat sumber energi panas!
4. Sebuah kendaraan beroda empat bertenaga surya membutuhkan energi dalam bentuk apa? Dapatkah kendaraan beroda empat tersebut dijalankan pada malam hari? Jelaskan alasannya!
5. Mengapa kita harus memakai energi alternatif sedini mungkin?
6. Sebutkan teladan penggunaan energi panas matahari sebagai energy alternatif!
7. Sebutkan empat akhir dari kebakaran hutan!
8. Sebutkan empat akhir dari erosi tanah!
9. Sebutkan akhir yang akan ditimbulkan oleh kejadian turunnya hujan!
10. Upaya-upaya apakah yang sanggup ditempuh untuk mencegah abrasi?

Demikianlah gosip yang sanggup disampaikan berkaitan dengan teladan Soal UAS IPA Kelas 4 SD Semester 2, yang bersumber dari Buku Bse Departemen Pendidikan Nasional Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk SD dan MI. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment