Soal Ipa Kelas 3 Serpihan 5 - Insiden Sehari-Hari Gerak Dan Energi

Soal IPA Kelas 3 Bab 5 : Kejadian Sehari-Hari Gerak dan EnergiDefifa >>> Assalamualaikum,,, sobat Defifa yang berbahagia, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas 3 sekolah dasar pada tema 5 yakni perihal Kejadian Sehari-Hari Gerak dan Energi yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni : Macam-Macam Gerak Benda, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gerak Benda, Gerak Benda dan Kegunaannya, dan Energi.

 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  Soal IPA Kelas 3 Bab 5 - Kejadian Sehari-Hari Gerak dan Energi

Adapun beberapa pola Soal IPA Kelas 3 Bab 5 perihal Kejadian Sehari-Hari Gerak dan Energi yang sanggup Anda pelajari ialah sebagai berikut:

A. Berilah tanda silang (X) pada abjad a, b, c, atau d di depan tanggapan yang benar!
1. Bola yang ditendang akan melaksanakan gerak .…
a. berputar                   c. jatuh
b. menggelinding        d. memantul

2. Bola disebut menggelinding jika ….
a. berputar dan tidak berpindah tempat
b. berputar dan berpindah tempat
c. berpindah tempat
d. tetap tidak berpindah tempat

3. Bola yang dilemparkan ke atas akan berputar kemudian .…
a. bergerak ke atas lagi
b. jatuh ke bawah
c. memantul
d. melayang

4. Gerakan air hujan dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah disebut gerakan ….
a. memantul                 c. mengalir
b. berputar                   d. menggelinding

5. Bola basket digerakkan menuju tembok, maka bola akan kembali ke arah semula, bola ini dikatakan melaksanakan gerak ….
a. menggelinding         c. berputar
b. memantul                d. mengalir

6. Batu dan kelereng digerakkan di atas lantai keramik, kerikil bergerak lebih lambat lantaran ….
a. kerikil bentuknya bulat
b. kelereng bentuknya bulat
c. keramik menghambat gerak
d. kerikil permukaannya licin

7. Hal yang sanggup mempercepat gerak benda ialah .…
a. permukaan lintasan yang kasar
b. bentuk benda yang mempunyai sudut
c. permukaan benda kasar
d. permukaan benda bulat

8. Roda becak melaksanakan gerak .…
a. meluncur                  c. menggelinding
b. memantul                d. berputar

9. Bermain kelereng sebaiknya memakai daerah yang permukaannya .…
a. berangasan                        c. luas
b. halus                        d. sempit

10. Kertas yang diremas akan lebih cepat jatuh daripada kertas lembaran lantaran ….
a. permukaan kertas lembaran lebih besar
b. kertas lembaran lebih berat
c. kertas yang diremas lebih ringan
d. permukaan kertas lembaran lebih kecil

11. Energi paling besar bagi kehidupan insan berasal dari .…
a. minyak tanah           c. matahari
b. angin                       d. air

12. Mobil mainan bawah umur sanggup berjalan lantaran mempunyai energy dari ....
a. roda mobil
b. baterai di dalamnya
c. plastik yang digunakan untuk menciptakan kendaraan beroda empat mainan
d. angin yang ada di sekitarnya

13. Matahari memperlihatkan energi dalam bentuk energi ....
a. gerak dan panas
b. gerak dan cahaya
c. panas dan cahaya
d. kimia dan panas

14. Bunyi dari gitar akhir adanya energi ....
a. kimia                        c. gerak
b. getaran                    d. panas

15. Bunyi merambat memerlukan perantara, dan suara tidak sanggup merambat melalui ....
a. besi                          c. ruang hampa
b. air                            d. udara

16. Sumber energi bagi badan insan ialah ....
a. kerikil baterai              c. nasi dan sayur mayur
b. air                            d. minyak tanah

17. Ibu memasak nasi dengan sumber energi ....
a. air                c. kayu bakar
b. angin           d. kerikil baterai

18. Pada kincir angin terjadi perubahan energi angin menjadi energi .…
a. air                c. cahaya
b. panas           d. gerak

19. Makin besar angin yang diterima, kincir angin makin ….
a. besar lengan berkuasa putarannya
b. besar lengan berkuasa perpindahannya
c. lemah putarannya
d. lemah perpindahannya

20. Salah satu cara menghemat energi ialah .…
a. menyalakan lampu secara terus-menerus
b. mematikan lampu jika sudah tidak dipakai
c. tiap ruangan yang memakai AC dinyalakan secara terus-menerus
d. menentukan TV yang besar dan mahal

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Gerak berputar sambil berpindah daerah gampang dialami oleh benda yang berbentuk ….
2. Kelapa yang sudah renta sanggup melaksanakan gerak … dari pohonnya.
3. Meja akan gampang didorong pada lantai yang permukaannya.…
4. Bila kita membuang air, maka air akan melaksanakan gerak .…
5. Sumber energi panas terbesar di bumi ini ialah .…
6. Untuk melaksanakan acara insan memerlukan energi yang bersumber dari ....
7. Pada kerikil baterai terdapat energi ....
8. Kapal layar digerakkan oleh energi ....
9. Baling-baling kertas berputar lantaran adanya energi ....
10. Agar kita menghemat energi maka sebaiknya lampu … jika sudah tidak digunakan.

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan 3 pola gerak menggelinding!
2. Baling-baling helikopter dikatakan bergerak berputar. Jelaskan!
3. Apa sajakah yang mempengaruhi gerak benda itu?
4. Dari manakah insan mendapat energi?
5. Sebutkan 3 cara menghemat energi!

Demikianlah isu yang sanggup Defifa sampaikan berkaitan dengan Soal IPA Kelas 3 Bab 5 perihal Kejadian Sehari-Hari Gerak dan Energi, yang bersumber dari Bse Departemen Pendidikan Nasional Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 3 SD / MI. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment