Soal Ipa Kelas 3 Penggalan 3 - Binatang Dan Tumbuhan

Soal IPA Kelas 3 Bab 3 : Hewan dan TumbuhanDefifa >>> Assalamualaikum,,, sobat Defifa yang berbahagia, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas 3 sekolah dasar pada tema 3 yakni wacana Hewan dan Tumbuhan yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni : Penggolongan Hewan dan Penggolongan Tumbuhan.

 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  Soal IPA Kelas 3 Bab 3 - Hewan dan Tumbuhan

Adapun beberapa teladan Soal IPA Kelas 3 Bab 3 wacana Hewan dan Tumbuhan yang sanggup Anda pelajari ialah sebagai berikut:

A. Berilah tanda silang (X) pada aksara a, b, c, atau d di depan tanggapan yang benar!
1. Kambing ialah teladan binatang yang hidup ....
a. di darat        c. di darat dan di air
b. di air            d. di udara

2. Contoh binatang herbivora ialah ....
a. harimau        c. ayam
b. simpanse        d. kambing

3. Contoh binatang omnivora ialah ....
a. gurami         c. sapi
b ayam             d. katak

4. Kupu-kupu teladan binatang yang bergerak dengan cara ....
a. berjalan        c. terbang
b. melompat    d. merayap

5. Katak ialah teladan binatang yang bernapas menggunakan....
a. kulit             c. paru-paru dan kulitnya
b. insang          d. paru-paru

6. Contoh binatang yang mempunyai epilog badan bulu ialah ....
a. bandeng       c. ayam
b. lele               d. kucing

7. Padi ialah tumbuhan yang mempunyai akar ....
a. tunggang     c. gantung
b. serabut         d. tunjang

8. Pohon mangga mempunyai tulang daun ....
a. sejajar          c. menjari
b. menyirip      d. melengkung

9. Gambar di bawah ini mengatakan daun dengan bentuk tulang daun….
 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  Soal IPA Kelas 3 Bab 3 - Hewan dan Tumbuhan
a. menyirip
b. menjari
c. melengkung
d. sejajar

10. Ikan paus ialah binatang yang bernapas dengan memakai ....
a. insang
b. paru-paru
c. kulit
d. trakea

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanggapan yang benar!
1. Katak ialah makhluk hidup yang sanggup hidup di ... dan di ....
2. Harimau ialah binatang pemakan daging yang disebut ....
3. Contoh binatang yang bergerak dengan merayap ialah ....
4. Trakea ialah alat pernapasan pada ....
5. Bunga lengkap  ialah bunga yang mempunyai ....
6. Bambu ialah tumbuhan yang batangnya ....
7. Fungsi dari akar perekat pada tumbuhan bertulang sirih adalah....
8. Pohon jarak termasuk tumbuhan bertulang daun ....
9. Padi mempunyai daun bertulang ....
10. Pepaya mempunyai biji berkeping satu yang disebut tumbuhan....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tanggapan yang benar!
1. Sebutkan 3 teladan binatang yang hidup di air dan 3 teladan tumbuhan yang hidup di air!
2. Apa alasannya ialah sapi disebut karnivora dan ayam disebut omnivora?
3. Sebutkan 4 fungsi dari akar!
4. Sebutkan bentuk tulang daun dari gambar di bawah ini!

 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  Soal IPA Kelas 3 Bab 3 - Hewan dan Tumbuhan

5. Sebutkan 3 teladan tumbuhan yang mempunyai batang bulat, panjang dan tidak bercabang!

Demikianlah warta yang sanggup Defifa sampaikan berkaitan dengan Soal IPA Kelas 3 Bab 3 wacana Hewan dan Tumbuhan, yang bersumber dari Bse Departemen Pendidikan Nasional Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 3 SD / MI. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment