Soal Uts Pkn Kelas 5 Sd Semester Ganjil

Soal UTS PKn Kelas 5 SD Semester Ganjil : Assalamualaikum,,, selamat mencar ilmu dan semoga menjadi siswa akil untuk semua generasi bangsa ini. Soal UTS PKn 5 SD Semester Ganjil disajikan dalam blog sederhana ini bertujuan biar sanggup dijadikan sebagai materi untuk pembelajaran.

 selamat mencar ilmu dan semoga menjadi siswa akil untuk semua generasi bangsa ini Soal UTS PKn Kelas 5 SD Semester Ganjil

Adapun pola Soal UTS PKn Kelas 5 SD Semester Genap ialah sebagai berikut:

I. Berilah tanda silang (x) pada abjad a, b, c, atau d pada balasan yang paling benar!
1.        Bentuk negara Indonesia ialah ....
       a. Kesultanan                                           c. Federal
       b. Kerajaan                                               d. Republik
2.        Bhineka Tunggal Ika ialah ....
       a. Dasar negara                                         c. Semboyan
       b. Bentuk negara                                      d. Lambang negara
3.        Agama agama yang diakui di Indonesia, kecuali ....
       a. Islam                                                     c. Katolik
       b. Animisme                                             d. Budha
4.        Negara Indonesia populer dengan sebutan ....
       a. Negara kincir angin                              c. Negara tirai bambu
       b. Zamrud khatulistiwa                            d. Serambi mekah
5.        Provinsi yang terbentuk semenjak awal kemerdekaan ....
       a. Jawa Barat                                            c. DI Yogyakarta
       b. DKI Jakarta                                         d. Banten
6.        Negara Indonesia terbentang dari .... hingga Merauke.
       a. Sabang                                                  c. Makasar
       b. Padang                                                 d. Manakwari
7.        Presiden NKRI yang pertama ialah ....
       a. B.J Habibi                                            c. Soekarno
       b. Soeharto                                               d. Megawati
8.        Provinsi Sulawesi Barat beribukota di ....
       a. Kendari                                                            c. Manado
       b. Mamuju                                                d. Makasar
9.        Pada tahun 2006 provinsi di Indonesia berjumlah ....
       a. 8                                                           c. 33
       b. 32                                                         d. 34
10.    Contoh prilaku yang sanggup menjaga keutuhan NKRI ....
a. Melakukan tawuran                              c. Memusuhi umat agama lain
b. Mendalangi kerusuhan                         d. Bekerja sama membangun mesjid  
11.    Sebagai pelajar kita wajib menjaga keutuhan NKRI, dengan cara ....
a. Ikut ronda malam                                 c. Menjauhi teman berbeda agama
b. Menonton tv                                        d. Menghormati teman beragama lain
12.    Berikut ini pola bahaya dari dalam negeri, kecuali ....
a. GAM (Gerakan Aceh Merdeka)          c. Kembalinya kolonialisme di bumi Indonesia
b. Gerakan Papua Merdeka                      d. Gerakan Partai Komunis Indonesia
13.    Berikut ini pola bahaya dari luar ....
a. GAM (Gerakan Aceh Merdeka)          c. Kembalinya kolonialisme di bumi Indonesia
b. Gerakan Papua Merdeka                      d. Gerakan Partai Komunis Indonesia
14.    Berikut ini ialah pejuang dalam mempertahankan tanah air dari penjajah Jepang....
a. Mohamad Toha                                    c. KH. Mas Mansur
b. KH. Zainal Mustopa                            d. Soekarno
15.    Provinsi yang memisahkan diri dari NKRI ialah ....
a. Timor Timur                                         c. Sulawesi Selatan
b. Papua Timur                                         d. Kalmantan Selatan

II. Isilah titik-titik di bawah dengan balasan yang tepat!
16.    Ibu kota NKRI ialah ...
17.    Lagu kebangsaan negara kita ialah ...
18.    Berdasarka Undang-Undang Dasar 1945 pasa 1 ayat 1, bentuk negara kita ialah ...
19.    Lambang negara Indonesia ialah ...
20.    Sebagai pelajar kita harus ikut menjaga keutuhan NKRI dengan cara ...
21.    Semboyan bangsa Indonesia ialah ...
22.    Presiden RI yang pertama ialah ...
23.    Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dengan ...
24.    Ada pribahasa bersatu kita teguh bercerai ...
25.    Pembentukan regu piket di sekolah merupakan pelaksanaan untuk terciptanya ...
Demikianlah warta yang berkaitan dengan Soal UTS PKn Kelas 5 SD Semester Ganjil. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment