Soal Ipa Kelas 9 Smp Kepingan 15 - Matahari Dan Bumi

Soal IPA Kelas 9 SMP Bab 15 : Assalamualaikum,,, gimana nih kabarnya sahabat Defifa? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Alloh Swt. Oh ya, Sahabat Defifa kali ini Defifa akan menyajikan warta yang berkenaan dengan Soal IPA Kelas 9 SMP Bab 15 perihal Matahari dan Bumi. Dimana pada pecahan itu dibagi lagi menjadi beberapa pecahan atau subab yakni Struktur Matahari, Sumber Energi Matahari, Bumi, Rotasi Bulan, Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari, Pasang dan Surut Air Laut, dan Manfaat Satelit Orbit Bumi bagi Kehidupan.
mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Alloh Swt Soal IPA Kelas 9 SMP Bab 15 - Matahari dan Bumi

Adapun teladan Soal IPA Kelas 9 SMP Bab 15 perihal Matahari dan Bumi ialah sebagai berikut:

A. Pilihlah satu tanggapan yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, atau d!
1. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian-bagian dari matahari ialah . . . .
a. inti                           c. fotosfer
b. korona                     d. litosfer

2. Bagian atas dari atmosfer matahari yang sering disebut sebagai mahkota matahari ialah . . . .
a. korona                     c. fotosfer
b. protuberans                         d. kromosfer

3. Berikut ini yang bukan pecahan dari noda-noda pada matahari ialah . . . .
a. gumpalan matahari
b. bintik-bintik matahari
c. pengecap api
d. prominensa

4. Besarnya kepadatan bumi ialah . . . .
a. 3,5 gram/cm3           c. 5,5 gram/cm3
b. 4,5 gram/cm3          d. 6,5 gram/cm3

5. Di bawah ini ialah lapisan atmosfer yang berada pada 10 km hingga 40 km di atas permukaan bumi ialah . . . .
a. troposfer                  c. mesosfer
b. stratosfer                 d. termosfer

6. Berikut ini yang bukan merupakan bagian-bagian daripada lapisan bumi ialah . . . .
a. atmosfer                  c. hidrosfer
b. ionosfer                   d. litosfer

7. Gerakan bumi yang memiliki kala edar 23 jam 56 menit 4,09 detik ialah . . . .
a. rotasi                        c. putaran
b. revolusi                    d. keliling

8. Berikut ini waktu di mana belahan bumi utara mengalami demam isu gugur sedangkan belahan bumi selatan mengalami demam isu semi ialah . . . .
a. 21 Juni – 23 September
b. 23 September – 22 Desember
c. 22 Desember – 21 Maret
d. 21 Maret – 21 Juni

9. Bulan yang memiliki orbit bulan 27,5 hari ialah bulan . . . .
a. sinodis                     c. kuartir awal
b. gres                         d. sideris

10. Bayangan inti yang berbentuk kerucut pada ketika gerhana bulan disebut  . . . .
a. umbra                      c. lengkap
b. penumbra                d. tak lengkap

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!
11. Jelaskan perihal lapisan-lapisan matahari!
12. Jelaskan perihal lapisan-lapisan bumi!
13. Sebutkan perbedaan gerhana bulan dan gerhana matahari!
14. Gerhana matahari ada 3, sebutkan dan jelaskan!
15. Jelaskan perbedaan pasang purnama dan pasang perbani!

Demikianlah warta yang dapat disajikan oleh Defifa yang berkenaan dengan teladan Soal IPA Kelas 9 SMP Bab 15 perihal Matahari dan Bumi, yang bersumber dari Buku Bse Depdiknas Ilmu Pengetahuan ALam Terpadu dan Kontekstual IX untuk SMP dan Madrasah Tsanawiyah. Semoga bermanfaat!!!

0 Comments:

Post a Comment